A A A

Akutt vannavstegning i Talvik

Info

Gammel vannledning sprukket og forårsaket vannlekkasje i Talvik.

Den gamle vannledning tålte ikke trykket og sprakk i formiddag. Dette medførte til vannlekkasje i Talvik. Alta kommune har nå stengt vanntilførselen og reparasjonsarbeidet pågår for fullt. Beregnet tid for avstegning er ca 2 timer.

Det vil si at kl 15.00 skal vannet være tilbake i springen.

Skjema