A A A

Aktuelt

hjelp som pårørende 65

Alta kommune ønsker å gi råd, riktig informasjon og veiledning til alle pårørende som trenger det!

Som en del av prosjektet "Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert" planlegger vi nå etableringen av "Pårørenderommet", et lavterskeltilbud der pårørende kan møte fagpersoner for råd og veiledning i sin pårørendesituasjon. 

Framsideblomst_lks[1]

Alta kommune markerte Pårørendedagen 2020 ved å se og verdsette pårørende!

Alta kommunes prosjekt "Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert" presenterte aktuelt pårørendearbeid for hele Alta kommune som markerering av Pårørendedagen 22. september 2020

LKS[1]

Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs for sine nære og kjære, men det å vise omsorg og det å «hjelpe til» over tid kan medføre at en trenger hjelp til å ta vare på seg selv.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå å gjøre noe med.