A A A

Aktuelt

oppdrett

Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Vest-Finnmark

Alta kommune og Vest-Finnmark Regionråd har gjennomført en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen, som synliggjør ringvirkningene for lokalsamfunnet næringen gir.