A A A

Aktuelt

bilde av coronaviruset

Alt om korona i Alta

Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp. 

  • Du kan ringe vår koronatelefon på 913 90 344 for spørsmål og råd. Åpningstider i påsken: Mandag 6. og tirsdag 7. april: klokka 08.00 - 16.00, onsdag 8. april: klokka 08.00 - 12.00, skjærtorsdag og langfredag: klokka 10.00- 12.00. Påskeaften, 1. og 2. påskedag er koronatelefonen stengt. Fra og med tirsdag 14. april er koronatelefonen åpen på hverdager klokka 08.00 - 16.00 . Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommunes sin hjemmeside.
  • Alta kommune har også en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid.
  • Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 
  • Brosjyrer og informasjon om koronaviruset på ulike språk 

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.

Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

 

Diehtojuohkin sámegillii

Dáppe gávnnat ođasmahttojuvvon dieđuid virusa birra ja geainna galggat váldit oktavuođa jus dárbbašat dearvvašvuođaveahki. 
  • Don sáhtát čuojaldahttit min koronatelefovdnii 913 90 344 jus leat gažaldagat dahje dárbbašat rávvagiid. Telefovdna vástiduvvo dii. 08.00-16.00 mánnodagas bearjadahkii ja dii. 10.00-12.00 lávvordagaid ja sotnabeivviid.
  • Álttá suohkanis lea maid sierra e-poastačujuhus covid19@alta.kommune.no gosa sáhtát čállit jus dus leat gažaldagat. E-poasta vástiduvvo dábálaš bargoáiggis árgabeivviid. 
  • Leat go eahpesihkar guđet rávvagat ja doaibmabijut gusket dutnje? Váldde koronaiskosa neahtas. Váldde iskosa dáppe.
Jus várohat ahte dávda sáhttá leat njommon dutnje, de galggat čuojaldahttit it ge boahtit fástadoaktára dahje bahkadasdoaktára lusa.
 
Jus dárbbašat heahtedivššu, de galggat váldit oktavuođa bahkadasdoaktáriin 116 117 dahje ambulánssain 113.
 
Mobiltelefon

Dette inneholder Alta helsesenter

Blir du fortvilt når du skal ringe Alta helsesenter fordi du ikke vet hvor du skal henvende deg? Her kommer en liten avklaring.

vaksinasjon

Mandag starter influensavaksineringen

Her får du en oversikt over hvilke risikogrupper som burde vaksinere seg.

Ungdommens+helsestasjon

Influensavaksinering forsinket med en måned

Oppstart vil skje så fort vaksinen er ankommet.

Silvia

Ny kreftkoordinator i Alta kommune

Alta kommune har ansatt Silvia Boasso som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er et vikariat