A A A

Aktuelt

Se meg tidlig

Se meg tidlig

Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 

Eldreomsorg

Nå kan du melde deg på pårørendeskole

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

rose på huske

Foreldretips

Nyttige og virksomme foreldreverktøy kan gi bedre samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og barn. 

familie i hus

Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem

Hele Norge er i en unntakstilstand grunnet pandemien. Vi har alle et nasjonalt og lokalt ansvar for å overholde de nasjonale, regionale og lokale retningslinjer som er laget.

hjerte

Lavterskeltilbud

Tilbudet er åpent hver tirsdag for deg som har mistet en nær, en kjær, en venn – og har lyst til å være en del av et uformelt, men nærværende fellesskap. Hit kan du komme alene, sammen med noen og uansett hvor du er i din sorgprosess. 

Grunnet kursdag på Barn & Ungetjenesten utgår tilbudet tirsdag 17 mars

Alta krisesenter

Alta krisesenter og SMISO Vest-Finnmark

Velkommen til hjemmesiden til Alta krisesenter og SMISO (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) Vest – Finnmark.