A A A

Aktuelt

bilde av coronaviruset

Alt om korona i Alta

Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp. 

  • Du kan ringe vår koronatelefon på 913 90 344 for spørsmål og råd. Åpningstider i påsken: Mandag 6. og tirsdag 7. april: klokka 08.00 - 16.00, onsdag 8. april: klokka 08.00 - 12.00, skjærtorsdag og langfredag: klokka 10.00- 12.00. Påskeaften, 1. og 2. påskedag er koronatelefonen stengt. Fra og med tirsdag 14. april er koronatelefonen åpen på hverdager klokka 08.00 - 16.00 . Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommunes sin hjemmeside.
  • Alta kommune har også en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid.
  • Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 
  • Brosjyrer og informasjon om koronaviruset på ulike språk 

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.

Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

 

Diehtojuohkin sámegillii

Dáppe gávnnat ođasmahttojuvvon dieđuid virusa birra ja geainna galggat váldit oktavuođa jus dárbbašat dearvvašvuođaveahki. 
  • Don sáhtát čuojaldahttit min koronatelefovdnii 913 90 344 jus leat gažaldagat dahje dárbbašat rávvagiid. Telefovdna vástiduvvo dii. 08.00-16.00 mánnodagas bearjadahkii ja dii. 10.00-12.00 lávvordagaid ja sotnabeivviid.
  • Álttá suohkanis lea maid sierra e-poastačujuhus covid19@alta.kommune.no gosa sáhtát čállit jus dus leat gažaldagat. E-poasta vástiduvvo dábálaš bargoáiggis árgabeivviid. 
  • Leat go eahpesihkar guđet rávvagat ja doaibmabijut gusket dutnje? Váldde koronaiskosa neahtas. Váldde iskosa dáppe.
Jus várohat ahte dávda sáhttá leat njommon dutnje, de galggat čuojaldahttit it ge boahtit fástadoaktára dahje bahkadasdoaktára lusa.
 
Jus dárbbašat heahtedivššu, de galggat váldit oktavuođa bahkadasdoaktáriin 116 117 dahje ambulánssain 113.
 
lærer

Nå kan du søke om utdanningsstøtte

Søknadsskjema finner du nederst i artikkelen

Alta kommune ønsker å gi utdanningsstøtte til innbyggere som tar utdanning innenfor yrkesgrupper vi har særskilt behov for. Alta kommune har bevilget kr. 500.000,- til dette formålet. Det kan søkes om kr 15.000 per år.

Avdelingsledere hjemmetjenester

Nye ledere og organisering på plass i virksomhet for hjemmetjenester

2 januar overtok Siw Anita Sletten som virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Alta Kommune. Samtidig startet det også tre nye avdelingsledere i tjenesten, som er en del av organisasjons og utviklingsprosessen i Alta Kommune

oversikt_deltagere

Suksessfull informasjonsdag – ønsker flere slike arrangementer

I november møtte over 150 personer opp på informasjonsdag. Og beskjeden var klar; man ønsker enda mer informasjon om hvordan bo lengre hjemme.

7D6A45D3-116E-4017-B208-7DAF3CE90CA7

Vi trenger fem nye avdelingsledere

Vi søker etter deg som er engasjert, opptatt av relasjonsledelse og som vil ta del i utviklingen for denne brukergruppen i Alta Kommune.

Prosjektgruppe+hjemmetjenesten

Onsdag er det informasjonsdag for deg over 65 år og din familie

Hjemmetjenesten arrangerer informasjonsdag for deg over 65 år.

vaksinasjon

Mandag starter influensavaksineringen

Her får du en oversikt over hvilke risikogrupper som burde vaksinere seg.

kj%C3%B8kkenprat-artikkel

Skal du besøke en eldre slektning i helgen?

Bruk anledningen til å ta en prat om brannsikkerhet.

Dialogkafe

Hvordan kan kommunen møte innbyggerne på en best mulig måte fra søknad til innvilget tjeneste?