A A A

Aktuelt

Gakorivannet

Badetemperaturer lokale badeplasser

Alta kommune har målt følgende temperaturer på lokale badeplasser 19 juli.

titopper

Alta 10-toppers

God Alta 10-toppers sommer!

Prisutdeling Borras

Borras vestre - prisutdeling

Borras vestre er kåret til Finnmarks beste turrute. Nerskogen IL og Alta kommune fikk utdelt blomster og gavesjekk fra Finnmark fylkeskommune.

sykkel

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 16. november

Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 16. november 2018

sandfallet

Universell utformet tursti på Sandfallet

FFO Finnmark og Alta kommune er i gang med å bygge den universelt utformede turstien. 

Gakorivann - informasjonsskilt

Åpning av nytt badeanlegg ved Gakorivann

Fredag 7. juli var det offisiell åpning av det nye badeanlegget ved Gakorivannet. Anlegget ble åpnet av ordfører i Alta kommune og innviet av en ungdom som stupte fra stupebrettet. Over 150 personer var tilstede ved åpningen