A A A

Aktuelt

Her er primus motor i Alta kommune, Roy Knutsen (i midten) og Jan Are Mienna, sammen med Pål Norvoll i Kautokeino kommune.

Roy og Jan Are i spissen for plansamarbeid i Vest-Finnmark

Vinteren 2019 tok geodata-seksjonen i Alta kommune på seg ansvaret med å forhandle frem en avtale med andre kommuner om betjening av planregistre. Målet er å gjøre areal- og kommuneplaner mer tilgjengelig for innbyggerne.

Kommuneplanutsnitt

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2040

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta skulle legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14. Planforslaget ble bearbeidet i samsvar med planutvalgets vedtak, og lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 1. mars 2019. Frist for merknader var 12. april 2019. 

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

Ingressbilde_konferanse_2_300x200

Konferanse om klimavennlig boligbygging

Alta kommune inviterer:

Avdeling for samfunnsutvikling og Miljøavdelingen i Alta kommune arrangerte en inspirasjonskonferanse om klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima.