A A A

Aktuelt

selvhjelpsgruppe Frode og Karina

Selvhjelpsgruppe- et fellesskap for endring

Alle mennesker har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk. Erfaring og kunnskap om eget problem kan brukes til å finne nye veier mot en bedre livskvalitet. For mange er fellesskapet og tryggheten i en selvhjelpsgruppe avgjørende for styrket mestringsfølelsen og mot til å gjennomføre endringer i eget liv.

Tobakkfri

Ønsker du å bli tobakkfri?

Er du motivert til å slutte med tobakk, men føler at du trenger ekstra støtte og veiledning i slutteprosessen? Kanskje har du forsøk en eller flere ganger alene, men trenger å gjøre noe annerledes til neste slutteforsøk? Da kan tobakkfri-kurs være det rette for deg!

 

s%C3%B8vn+2

Gode råd for bedre søvn i mørketiden

Vanskeligheter med innsovning, avbrutt søvn eller tidlig oppvåkning er for mange en stor helseplage. Søvnmangel kan ha betydning for mestring av egen fysiske og psykiske helse, yrkesdeltakelse og livskvalitet. Det er godt dokumentert at søvnmangel påvirker hukommelsen, konsentrasjonsevnen og yteevne. Det er derfor viktig å ta søvnproblemer over lengre tid på alvor. Likevel er det viktig å påpeke at perioder med lite søvn ikke er farlig for oss, og at det er normalt å våkne noen ganger i løpet av natten. 

Trappa

Kurs i depresjonsmestring

Kunne du tenke deg å lære teknikker og metoder for å håndtere belastning i hverdagen eller tyngre perioder i livet?
Eller har du symptomer på nedstemthet, eller en mild til moderat depresjon? Da kan dette være noe for deg!

friskliv+ung

Friskliv UNG

Tilbud til ungdom og unge voksne 16 - 27 år

Friskliv UNG er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 16 - 27 år, som ønsker å gjøre livsstilsendringer på områdene fysisk aktivitet og kosthold ilag med jevnaldrende. Tilbudet strekker seg over 12 uker og innebærer to frisklivstreninger ute og en styrketrening inne etterfulgt av temasamling(mestringstreff). En gang i måneden gjennomføres også en friluftsdag med spennende utflukter.