A A A

Aktuelt

bassenggruppe

Gruppetilbud ved Ergo- og fysioterapitjenesten

Kontaktinformasjon
For mer informasjon om våre gruppetilbud eller for påmelding,
ta kontakt pr tlf. 78 45 55 10. 

h%C3%B8rsel

Syn og hørsel

Vi bistår deg som på grunn av redusert hørsel og/eller syn, opplever praktiske og sosiale utfordringer i hverdagslivet. Avdelingen gir råd og veiledning på løsninger og/eller bistår med søknad på hørsels- og synstekniske hjelpemidler. 

Syn- og hørselskontaktene kan ikke bestille briller eller høreapparater, og selger heller ikke høreapparatbatterier. De kan bistå med informasjon om hvor du kan henvende deg for dette.

Tobakkfri

Ønsker du å bli tobakkfri?

Er du motivert til å slutte med tobakk, men føler at du trenger ekstra støtte og veiledning i slutteprosessen? Kanskje har du forsøk en eller flere ganger alene, men trenger å gjøre noe annerledes til neste slutteforsøk? Da kan tobakkfri-kurs være det rette for deg!

 

Klipper snora under åpningen av Klinikk Alta

Klinikk Alta er nå offisielt åpnet

Finnmarkssykehuset inviterte onsdag til offisiell åpning av Klinikk Alta.

Kari+og+Arne

Arne (94) og Kari (90) bygget om huset for å bo sammen hjemme

Alle vil bo hjemme, sier Arne og Kari Johnsen. Å flytte på institusjon har de ingen planer om. Derfor har de gjort store endringer i huset for å gjøre hverdagen enklere.

Trappa

Kurs i depresjonsmestring

Kunne du tenke deg å lære teknikker og metoder for å håndtere belastning i hverdagen eller tyngre perioder i livet?
Eller har du symptomer på nedstemthet, eller en mild til moderat depresjon? Da kan dette være noe for deg!

tobakkfri

Lengter du etter å slutte å røyke?

Nytt kurs starter i oktober.

Oversikt over fysioterapeuter med refusjonsrett

Dersom du skal få dekket deler av utgiften hos fysioterepeut må fysioterapeuten være kommunalt ansatt eller ha refusjonsrett, du vil da opparbeide deg frikort for egenandelstak 2. Hvis du går til en fysioterapeut uten refusjonsrett, må du betale hele utgiften selv.

Her finner du oversikt over fysioterapeuter med refusjonsrett i Alta kommune:

Betaling hos fysioterapeut

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut kan du få dekket deler av utgiftene dine for behandlingen. For å få dekket deler av utgiftene må fysioterapeuten ha kommunal driftsavtale.  Fra 01. januar 2018 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege.

Som hovedregel må du likevel betale en egenandel etter offentlige takster, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Egenandelstaket for 2018 er 2 025 kroner.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark

TT-kort

TT-ordningen skal gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggerne.

Ordningen gjelder funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten meget betydelige vansker - kan benytte det kollektive transporttilbudet i Alta. Manglende rutegående tilbud, eller avstand til holdeplass, er i seg selv ikke grunnlag for å få innvilget ordningen. Naturlig alderdomssvekkelse betegnes normalt ikke som funksjonshemming, og vil heller ikke være grunnlag nok alene for å få innvilget ordningen.

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler, eller spørsmål til hvordan du søker? Se flytskjema