A A A

Aktuelt

Se meg tidlig

Se meg tidlig

Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 

Klasserom_l%C3%A6rer

Tiltaksvifte for oppvekst og kultur

En av de viktigste satsingene som gjøres innenfor oppvekst og kultur er tverrfaglig og helhetlig arbeid. Derfor er denne viften utarbeidet; for skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre!

digital+strategi

Digital strategi for Altas barnehager og skoler

Vi er så glade for at vi nå har fått på plass en overordnet digital strategi for Altas barnehager og skoler!

lekestativ

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

barn som sitter ute

Åpningstider i barnehager og skoler

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. 

barn som tegner

Åpningstider i barnehagene fra mandag 4. mai 2020

Vi har nå hatt barnehagene i Alta åpne i snart to uker etter at alle landets barnehager ble stengt 13. mars for å hindre smitte av koronaviruset covid-19. Fra mandag 4. mai utvider vi åpningstiden fra 7 til 8 timer per dag.

Spr%C3%A5kkommune

Språkkommunen Alta

Alta er blitt språkkommune. Det betyr at vi jobber systematisk med språk og leseaktiviteter i barnehage og skole. Vi ønsker også å skape en «kultur for lesing» blant befolkningen i vår kommune, og vi jobber for at både barn og voksne skal oppleve leseglede og se viktigheten av å lese.  

barn med sekk og sykkelhjelm

Reåpning av barnehager

Mandag 20. april reåpnes alle barnehagene våre. Vi ser frem til å komme i drift igjen, og ønsker både barn, foreldre og ansatte velkommen tilbake!

barn knyter sko

Smitteveilederen til barnehagene

Utdanningsdirektoratet publiserte den 15. april en smitteveileder som gir råd og støtte til barnehager i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. 

kake

Nyåpning av Kronstad barnehage

Nyrenoverte Kronstad barnehage ble fredag reåpnet med pomp og prakt. Både unger, foreldre og ansatte deltok i feiringen, og viste stolt frem barnehagen sin. 

Snipp snapp snute lesekampanje

Lesekampanje for foreldre og barn i barnehagen

Det satses på språk og lesing i barnehagene. Barneavdelingen ved Alta bibliotek har i den forbindelse laget en lesekampanje myntet på foreldre og barn i barnehagen. 

rsk_stand

Barnehagelærere, lærere og skoleledere - se til Finnmark!

Som Kommunalleder for oppvekst og kultur følger også vervet som styreleder for RSK Vest-Finnmark. RSK står for regionalt samarbeidskontor, og jobber først og fremst med samarbeid om kompetanseutvikling på barnehage- og skoleområdet i de seks kommunene i Vest-Finnmark.

Lysmarkering på Alta sentrum. Barnehagebarn har laget egne lykter som de har satt i ring.

– Lysmarkeringen er en gave til Altas innbyggere

Onsdag 20. november klokken 11.00 samles barnehagene i Alta til samling rundt lyktene i sentrumsparken. 

Monika

Hektisk oppstart av ny barnehage

Guovddáš mánáidgárdi hadde bare to dager på seg å gjøre seg klar, men de ansatte brettet opp ermene og var klar til åpning 14. august.

Erna+Solberg+p%C3%A5+Sandfallet+ungdomss

Statsminister Erna Solberg besøkte Sandfallet ungdomsskole

Statsministeren var på offisielt besøk i Alta og besøkte skolen for å høre om hvordan de jobber med å heve de faglige resultatene, og hvordan de jobber med realfag

trafikksikre barnehager

Trafikksikre barnehager i Alta

Altas barnehager jobber jevnt og trutt med trafikksikkerhet.

barnesko

Barnehageplass - Pris og betaling

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Rikke med kommunedelplan

Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030

19. november vedtok Kommunestyret Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030

info_red

Det er etablert kommunalt foreldreutvalg AKFUB i Alta.

Kommunalt foreldreutvalg (AKFUB) er et samarbeidsorgan for foreldrenes arbeidsutvalg ved kommunale og private barnehager i Alta.