A A A

Aktuelt

Rikke Raknes signerer samarbeidsavtale

Egen avtale om praksis og kompetanse

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT inngikk i dag en samarbeidsavtale med Alta kommunes oppvekst- og kulturtjeneste.

Besøk av barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet på besøk

Torsdag 24. september var 4 representanter fra Barne- og familiedepartementet og 1 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på besøk i Alta. 

Se meg tidlig

Se meg tidlig

Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 

Klasserom_l%C3%A6rer

Tiltaksvifte for oppvekst og kultur

En av de viktigste satsingene som gjøres innenfor oppvekst og kultur er tverrfaglig og helhetlig arbeid. Derfor er denne viften utarbeidet; for skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre!

familie i hus

Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem

Hele Norge er i en unntakstilstand grunnet pandemien. Vi har alle et nasjonalt og lokalt ansvar for å overholde de nasjonale, regionale og lokale retningslinjer som er laget.

hovedutvalg på besøk

Hovedutvalget på besøk til Storbakken omsorgssenter

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde møte den 25. februar, og avsluttet dagen med et besøk på Storbakken ungdomssenter.

Ryddelag%5B1%5D

Er du vår nye arbeidsleder?

Vi er i ferd med å etablere en avdeling for unge arbeidstakere mellom 18 og 30 år, som av ulike grunner har behov for arbeidsrettet aktivitet. Vi søker derfor etter to arbeidsledere.

hjerte

Ønsker du å bidra gjennom å være fosterhjem eller besøkshjem?

Alta kommune er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.