A A A

Aktuelt

Barn hilser på kyr

Grønn omsorg – en meningsfylt hverdag

I forbindelse med prosjekt «Grønn omsorg» i Alta kommune, ble det i 2008 laget en film.

Hesten som ressurs

Hesten som ressurs

Regjeringen har lansert ny nasjonal hesteveileder.

høsting

Forvaltning av ettervekst i eng – NIBIO prosjekt

Vekstsesongen har blitt lengre og spesielt temperaturen om høsten har steget. Hvordan påvirker det enga utover høsten? 

Jordmassedeponi

Nytt jordmassedeponi på Holmen

Alta kommune har i samarbeid med FeFo fått utarbeidet et nytt jordmassedeponi på Holmen i Raipas.

Landbruk

Arktisk landbruk, 365 dager på 5 minutter

Her er en film om landbruket i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Finnmarks største jordbrukskommune på 70 grader nord.