A A A

Aktuelt

byggeklosser

Nye tjenester for byggesøknader

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.

byggesaksarkiv klar til skanning

Tekniske arkiver skannes

Oppmåling og byggesak har satt i gang jobben med å få sine tekniske arkiver skannet. Dette gjelder byggesak- og eiendomsarkivet. 

snø på hustak

Snølast på tak

Mye snø på taket kan resultere i store skader. Vårt generelle råd er derfor å følge med på taket om vinteren og måke dette i tide.

Alta+omsorgssenter

Inviterer til seminar – Å bygge med tre

I samarbeid med Alta kommune, Trefokus med flere inviterer vi til to-dagers seminar med fokus på bruk av tre i byggeprosjekter. ​

Forsidebilde

– Det er helt fantastisk. Man har ikke lyst å gå hjem

Kjetil Suhr og de andre på brannstasjonen stortrives i nye lokaler.

gravemelding

Helelektronisk gravemelding

1. oktober innfører Alta kommune helelektronisk gravemeldingstjeneste gjennom Geomatikk. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.
 

Logo

Hva gjør du når du har fått nabovarsel?

Lær mer om hva du kan gjøre hvis noen har sendt deg et nabovarsel.

Logo

Søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

Her finner du enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Logo

Hva må til for å sende inn en byggesøknad

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje.

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

tomter

Byggemappe for søknad om tiltak uten ansvarsrett

For deg som skal bygge tilbygg, garasje, naust eller driftsbygning.

Klima_plusshus-1000

Byggeskikksveileder

Byggeskikksveileder for Alta kommune.

informasjon

Byggløfte - Pilotprosjekt i Nord-Norge

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region Hammerfest.

 

stopp

Huskeliste når du erklærer ansvar

Fra 1. januar 2016 opphørte lokal godkjenning og du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak.

Situasjonskart

Selvbetjeningsløsning for bestilling av nabovarsel og situasjonskart

Alta kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart og naboliste ved søknad/melding om byggetiltak. Det gjelder også for deling/grensejustering av eiendom.

hus_klosser

Bygg uten å søke

Her finner du informasjonsmateriell i veiledningen til deg som vil bygge uten å søke
 

flomsone

Flomsonekart for Alta

Flomsonekartene viser hvilke områder som oversvømmes i en flomsituasjon, og med hvilken hyppighet (gjentaksintervall).