A A A

Aktiviteter for barn og unge rammes ikke av de nye lokale smittevernreglene

Basseng

Ikke krav om å avlyse treninger

Kommunalleder minner om at vedtaket om strengere smitteverntiltak i Alta ikke betyr at man må avlyse bl.a. treninger.

F.eks en fotballtrening, en speidersamling eller annen samling for barn og unge er ikke et privat arrangement. Så grensen på 10 personer gjelder ikke slike aktiviteter. Tvert i mot så tror vi det er viktig at en del tilbud – spesielt til barn og unge – er i drift. Likevel, utover det kommuneoverlegen bestemmer, så er det selvsagt opp til den enkelte forening om de velger å drifte eller ikke.

 

Rikke Raknes

Kommunalleder Oppvekst og Kultur

Skjema