A A A

Aktiv barnehage

Virksomhetsinformasjon

Barn og ungetjenesten i Alta kommune ønsker å bidra til god helse hos barn og unge ved å rette fokus mot kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene i et primærforebyggende perspektiv.

I prosjektet Aktiv barnehage har vi som mål at fysisk aktivitet og måltider i barnehagene skal være i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og at barna har et godt grunnlag for sunne vaner senere i livet.

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: 
Barn og unge tjenesten, Markveien 26, 9510 Alta

Prosjektleder:
Aina Nordstrand
E- post: aina.nordstrand@alta.kommune.no
Mobil: 453 96 917

Prosjektmedarbeider: 
Tonje Emaus
E- post: tonje.emaus@alta.kommune.no
Mobil: 924 12 755

 

Mer om Aktiv barnehage