A A A

Aktiv barnehage

aktiv barnehage

Aktiv barnehage er et prosjekt i regi av Barn- og ungetjenesten der man jobber med fysisk aktivitet og kosthold i et helsefremmende perspektiv. Det er 5 barnehager i Alta som deltar i prosjektet.

Visste du at alle barn må være i daglig fysisk aktivitet i minimum 60 minutter for å bevare en god helse?

Prosjektet Aktiv barnehage i Alta er nå inne i år to av prosjektet, der tema er fysisk aktivitet.
Det er fokus på at alle som jobber med barn i barnehagen skal øke sin kunnskap og bevissthet om hvilke muligheter som ligger der.
Prosjektet er et samarbeid med 5 barnehager.

I nyhetsbrevet finnes utfyllende informasjon om prosjektet.

Illustrasjonsbilde aktiv barnehage.png

Kontaktpersoner:
Alta kommune, Barn- og ungetjenesten, Prosjekt aktivt barnehage. Telefon: 78 45 53 25
Tonje Emaus, fysioterapeut/prosjektmedarbeider. E- post: tonje.emaus@alta.kommune.no
Aina Nordstrand, helsesøster. E- post: aina.nordstrand@alta.kommune.no

 

Skjema