Samisk nybegynnerkurs på Alta samiske språksenter

Nybegynnerkurs i samisk ved Alta samiske språksenter høsten 2020. Søk lokalt opptak til enkeltemne innen 1.juni på Samordna opptak.

Arrangør: ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER
: Alta samiske språksenter
Tid: onsdag 6. mai 12:00
Kultur