Samisk møteplass

Helt fantastisk!!! Endelig er Seniortreffet /samisk møteplass for de eldre en realitet! Disse treffene vil være på Alta Vertshus hver torsdag fra kl.11-14. Der er det også mulighet å kjøpe seg middag. Velkommen alle sammen til Altas hyggeligste treffsted❤
Man somá ja stuorra illu! Viimmat deaivvadanbáikki Álttá sámi vuorrasiidda ja olbmuide geat leat mannán ealahahki.Dat deaivvadeamit galget leat juohke duorasdaga dii.1100 -1400 radjai. Doppe lea maid vejolašvuohta oastit gaskabeivvit.
Bures boahtin Álttá fiidnamus čoahkkananbáikái.

Arrangør: ÁLTTÁ SIIDA KULTURHUS
: Vertshushage i Bossekop
Tid: torsdag 9. april 11:00
Kultur