Årsmøte i Dysleksi Alta

Dysleksi Alta holder Årsmøtet 3.3.20 kl 19 i Markveien 57.
Saker man ønsker behandlet på årsmøtet sendes på e-post til alta@dysleksinorge.no innen fristen 24. februar 2020.
Velkommen!
Vennlig hilsen styret i Dysleksi Alta.
PS! Besøk gjerne vår Facebookside for nyheter og informasjon!

Arrangør: LISS GUDDINGSMO
Tid: tirsdag 3. mars 19:00
https://www.facebook.com/dysleksi.alta/