Konsert med Alta motettkor

Alta motettkor inviterer til konsert, kaker og kaffe etter åpningsshowet til Borealis.

Arrangør: ALTA MOTETTKOR
: Kunnskapsparken
Tid: torsdag 5. mars 20:30
Kultur