A A A

Åsveien åpen for gjennomkjøring

K.Stene

Midlertidig åpen for gjennomkjøring i 4 uker, sier driftsseksjonen som har mottatt mye ros fra beboerne i Åsveien denne våren.

Alta kommune har arbeidet i Åsveien denne våren i anledning inntrekking av vann- og avløpsledninger i rør. Dette er et tidkrevende graveprosjekt på grunn av mange, veldig gamle, ledninger i bakken som er vanskelig å lokalisere i forkant.

Vår driftsseksjon har mottatt mye ros fra beboerne i området begrunnet hensynet til inn-/utkjørsler. Syklister og gående har også meldt inn til administrasjon om at her alltid er gangbart for passasje, noe som settes stor pris på. Alta kommune synes det er svært hyggelig at slike ting blir lagt merke til.

Åsveien åpnes for gjennomkjøring for 4 uker nå i ferietiden, men gjennopptas og sluttføres så snart som mulig.

Åsveien Reparasjon rør 1.jpg

Åsveien reparasjon rør 2.jpg

Skjema