A A A

Årsrapport Frisklivssentralen i Alta

Tre

Frisklivssentralen i Alta har utarbeidet en årsrapport om arbeidet som er utført i 2017

Innhold i årsrapporten:

  • Frisklivssentralen i Alta
  • Resultater i 2017
  • Markedsføring
  • Økonomi og budsjett
  • Veien videre

Årsrapport 2017 Frisklivssentralen i Alta.pdf

Skjema