A A A

Årlig oversiktsdokument for Folkehelse i Alta

Komsatoppen+5

Hvert fjerde år skal kommunene revidere sitt store oversiktsdokument for folkehelse i sin kommune. Her skal det plukkes ut satsingsområder for neste 4 års periode. Normalt følger revideringen kommunevalgene så nytt kommunestyre får et ferskt datagrunnlag å ta belutninger ut fra.

Hvert år utenom kommunevalget skal kommunen i tillegg lage et årlig oversiktsdokument. Her følger man spesielt med hovedsatsingsområdene som ble vedtatt utfra 4-års dokumentet.

Vedlagt er Alta kommunes årlige oversiktsdokument med funn for 2018. På side 2 er det laget en kort oppsummering av de indikatorene som følges - og hvorvidt disse har en positiv eller negativ utvikling.

Kommunestyret vedtok i februar 2018 at det skal være 5 hovedsatsingsområder for de hovedutfordringene som er avdekket i Alta. Dette er 1. Oppvekstmiljø, 2. Læringsmiljø, 3. Psykisk helse, 4. Inaktivitet og 5. Nikotinavhengighet.

Oversiktsdokument, årlig, Alta 2018

Skjema