A A A

Årets pott til startlån er fordelt – ny sjanse neste år

Hus+i+h%C3%A5nden

64 millioner er fordelt i startlån- og tilskuddsmidler i 2019.

Hvert år fordeler kommunen startlån- og tilskuddsmidler. 60 millioner kroner er nå tildelt i startlånsmidler, og 4 millioner i tilskudd til etablering- og tilpasning. Årets pott, er nå brukt opp, men fortsatt er det mange som søker.

Vi går nå gjennom alle søknadene og prioriterer. Du vil få et svar så snart som mulig. Hvis det blir frigjort startlånsmidler, tilsagn om lån som ikke blir benyttet, vil disse bli prioritert de mest vanskeligstilte.

Ble det ikke ny bolig på deg i år så fortvil ikke. Det er nye sjanser til neste år. Ved årsskiftet avslutter vi alle inneværende søknader for å starte på et nytt år med nye muligheter. Vi vil komme nærmere tilbake om tidspunkt for når neste års startlånsmidler er klar.

Nytt for 2020 er at alle søke elektronisk 

Skjema