A A A

Åpningstider i barnehager og skoler

barn som sitter ute

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. 

På grunn av liten smittespredning er det nå forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Les mer om trafikklysmodellen her

Vi er nå på rødt nivå, men fra mandag vil vi være på gult. Med det nye systemet vil det også være avklart og forutsigbart hva vi skal gjøre hvis vi kommer på grønt eller rødt nivå senere.

Med dette blir det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Hun sier videre at alle barnehager og skoler kan bruke neste uke til denne omorienteringen hvis det er behov for det.

I dag fredag den 29. mai vil vi få informasjon om endringene i smittevernreglene. Det betyr  at vi først på tirsdag kan ta en beslutning om vi trenger å bruke noe av kommende uke til å gjøre de nødvendige omorganiseringer. Vi har til nå, og ønsker videre å strekke oss langt for at barn skal ha en trygg hverdag, og at foreldrene skal kunne jobbe som vanlig.

Følg med på din barnehage/skole for mer detaljert informasjon og riktig god pinse til alle!

Skjema