A A A

Åpning av nytt møtested for kreftsyke og pårørende i Alta. Onsdag 5 februar.

informasjon

Kreftforeninga distrikt Nord-Norge og Alta kommune ønsker både direkte og indirekte kreftrammede, og andre interesserte i Alta og omegn – velkommen til åpningen av møteplassen! Her har du mulighet til å møte noen som er i en tilsvarende situasjon, i en hyggelig atmosfære.

Invitasjon: Møteplassen.pdf

Skjema