A A A

Åpning av nytt bussanlegg til stor begeistring

Åpning av busstopp AUSK

Fredag kl 1345 ble det gjennomført offisiell åpning av den nye bussoppstillingsplassen ved Alta ungdomsskole. Samferdselssjef ved Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi, hadde selv tatt turen til Alta for å tale til såvel passasjerer som andre fremmøtte. 

(Trykk på bildene for å få de forstørret)

Elevene ved ungdomsskolen hadde fått innvilget 20 minutter tidligere fri før helgen denne dagen for nettopp å få med seg åpningen. En kvinnelig skoleelev fikk æren av å klippe over snoren som markerte at området nå er offisielt i bruk. Anlegget har vært under prøvekjøring siden skolestarten og anses av fagetatene å være vellykket med tanke på intensjonen.

Oppstillingsplassen for buss gjør det mer tilgjengelig og tryggere for skoleelever å bruke skolebuss - noe som har vært heller dårlig ivaretatt tidligere. Det er nå laget ledelinjer, universelt utformede plattformer og ekstra belsyning. Hver buss har også fått sitt faste stoppested så man unngår løping mellom plattformene. Det er totalt 6 plattformer hvor 5 av dem har plass til to busser i dybden. Her kan med andre ord stå 11 skolebusser samtidig noe som er dagens behov. Dagen var en festdag og da var det på sin plass å invitere Isbilen på besøk når åpningen var gjennomført. Alle fremmøtte mottok en gratis is - som en god start på helgen.

Alta er med på en satsing innen kollektiv transport i Finnmark og fra 1.1.2016 vil de nye bussrutene taes i bruk. Da vil også mange nye busser med ny profilering være på plass for å gi innbyggerne et enda bedre kollektivtilbud. «Dette gleder vi oss stort til» uttalte Holm- Varsi.

Åpning av busstopp AUSK
Åpning av busstopp Alta ungdomsskole
Busstopp AUSK
Åpning av busstopp, Alta ungdomsskole
Buss AUSK
Bussoppstilling Alta ungdomsskole
Isbil AUSK
Isbilen ankom Alta ungdomsskole
Busser AUSK
Skolebussene ankommet
FFk AUSK
Samferdselssjef Per Bjørn Hom-Varsi

Skjema