A A A

Åpning av nytt badeanlegg ved Gakorivann

Gakorivann - informasjonsskilt

Fredag 7. juli var det offisiell åpning av det nye badeanlegget ved Gakorivannet. Anlegget ble åpnet av ordfører i Alta kommune og innviet av en ungdom som stupte fra stupebrettet. Over 150 personer var tilstede ved åpningen


  1 / 9 
 
Gakorivannet - ny brygge 
Gakorivannet - ny brygge
 


Gakorivann badeanlegg er et av mange småanlegg som inngår i Alta kommunes Plan for Offentlig Uterom 2015-2018.
Badeanlagget er åpent for alle.

Det nye badeanlegget inneholder:

 • Flytebrygge
 • Sviktrett
 • Landfast brygge
 • Sandstrand
 • Slengetau
 • Balansetau
 • Benker
 • Utedo
 • Opplysningsskilt
 • Livbøyer

Om badeanlegget:

 • Badeanlegget er tegnet av Verte Landskap og arkitektur i samarbeid med Alta kommune
 • Hjemmeluft bygdelag har bidratt med dugnadssinnsats, har kjørt opp 45 tonn sand og båret opp materialer
 • Snekker Ronny Nilsen har gjort trearbeidene
 • Avdeling miljø, park og idrett i Alta kommune har bygget flytebrygge, gjort grunnarbeider, montert benker, satt opp skilt o.l
 • Grieg Seafood har sponset en del materiale

Veibeskrivelse til Gakorivann badeanlegg, fra Gakori skole


 

Skjema