A A A

Åpning av nærmiljøanlegg på Aronnes

Ingressbilde
Alta kommune har bygd et nytt idrettsanlegg ved Aronnes skole til bruk for hele nærmiljøet. Onsdag 5. september var det høytidlig åpning ved hovedutvalgsleder Trine Noodt.

Alta kommune ved miljø/park/idrett har i sommer fått bygd et nærmiljøanlegg ved Aronnes skole.

5. september var det høytidig åpning ved hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur, Trine Noodt.

 

Anlegget består av en kunstgressflate, en asfaltflate med voll og vant, basketballstativ, flere benker og et lekeapparat. Anlegget skal tjene som grendelekeplass for Aronnes. Anlegget er designet for å gi barn og ungdom muligheter for å være i bevegelse. Nærmiljøanlegg er spesielt viktig for å inspirere barn/unge til å være fysisk aktive. Anlegget er alltid åpent for uorganisert lek og aktivitet. Skolen og barnehagen vil bruke anlegget på dagtid, på ettermiddagstid håper vi at hele nærmiljøet vil bruke anlegget. Benkene vil være sosial møteplasser for alle aldersgrupper. Vi anbefaler alle til å ta ungene med å besøke anlegget. Målet er at flere lignende anlegg vil bli bygd rundt om i Alta i årene fremover.

Bilde av åpning av nærmiljøanlegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor Birgitte Suhr ønsker velkommen

 

Bilde av et lekeapparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungene ved Aronnes skole i full aktivitet

Skjema