A A A

Åpning av hjertesone ved Gakori skole

%C3%85pning+Hjertesone+Gakori

Fredag morgen stod 6 klassinger og lærere ved Gakori skole ute og gjorde alle forbipasserende oppmerksomme på at Gakori skole har fått opprettet egen hjertesone rundt skolen. De som syklet og gikk ble behørig heiet og bejublet frem der de overrasket passerte på vei forbi eller til skolen. Grønne tomler ble holdt i luften men noen av elevene også lagde bølgen i grålysningen. Samtidig fikk alle de som hadde glemt seg eller gått glipp av informasjonen om at biler ikke lenger skal kjøre inn på skoleområdet en høflig påminnelse om dette, samt en rød tommel som pekte ned.

Skolen har besluttet å innføre hjertesone i alle sine organer, både hos elevrådet, hos foreldreutvalget og i lærerstaben. Dette gjøres for at det skal bli tryggest mulig for alle som går og sykler til skolen. Egne dropsoner er etablert for de som må bli kjørt - dette er ved Coop Extra i Gakori, eller ved busstoppet ved E6. Fra sistnevnte blir også alle skolebarna fra Kåfjord som sokner til skolen sluppet av og kan gå trygt frem langs gangarealer helt frem til skolen.

Totalt var det ca 30 biler som måtte få en påminnelse i dag, 11 av disse på baksiden av skolen i Ternesvingen - som også omfattes av orndingen. Elevene som delte ut foldere med informasjon om tiltaket fortalte at de aller fleste foreldrene tok dette med et smil og takket for et godt tiltak. 

 

Skjema