På møtet vil Planavdelingen v. Alta kommune presentere begge planene og status i planarbeidet. Privat forslagstiller og konsulent vil være tilstede for å besvare spørsmål om forslag til detaljregulering for Amtmannsnesveien 101, og en geolog fra Multiconsult vil stille for å informere om kring de geotekniske undersøkelsene som til nå er gjennomført langs Amtmannsnesveien i forbindelse med prosjektering av løsning for gang- og sykkelvei. Det vil bli enkel kaffeservering og noe å bite i.


Velkommen på møte!


Plandokumentene for Detaljregulering for Amtmannsnesveien 101 kan for øvrig leses på kommunens hjemmeside her: Detaljregulering for Amtmannsnesveien 101