A A A

Åpent informasjonsmøte for kommunedelplan E6; Parsell Storsandnes - Langnesbukt

informasjon
I forbindelse med offentlig ettersyn for ovennevnte kommunedelplan inviterer Statens vegvesen og Alta kommune til informasjonsmøte onsdag 18. januar kl. 19.00 på Bygdestua på Isnestoften.
Målsettingen med møtet er å informere om kommunedelplanens innhold og planprosessen videre, samt gi anledning til å komme med spørsmål og synspunkter.
Vi ønsker alle vel møtt.

Skjema