A A A

Åpen dag på smarthuset

Smarthuset i Alta

Onsdag 25. oktober kl 18.00 til 19.30 er det åpen dag på smarthuset. Alle interesserte er velkommen til en omvisning i lokalet. Adressen er Altagård, Altaveien 221.

Torsdag 19. oktober ble smarthuset i Alta åpnet. Dette er den første visningsarenaen for velferdsteknologi i Finnmark. Arenaen er et tilbud til alle kommuner i Finnmark. Smarthuset er innredet som en leilighet med velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som bidrar til økt egenmestring og større trygghet i eget hjem og på institusjon. Her vil man få demonstrert teknologiske løsninger som kan være alt fra enkle hjelpemidler man kjøper selv, til mer avansert teknologi. Smarthuset skal i tillegg bidra med løsninger til en smartere arbeidshverdag for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Les mer på nettsiden jegborsmart.no

Bilde: Prosjektleder Vidar Thomassen mottar blomster fra ordfører Monica Nielsen under åpningen.

Åpning av smarthuset

Skjema