A A A

Åpen dag på bygg og oppmåling

%C3%A5pen-dag

GÅR DU MED BYGGEPLANER?

Alta kommune arrangerer «åpen dag» på Alta rådhus onsdag den 3. mai mellom kl. 1200 – 1900

Du kan stille spørsmål til kommunens fagpersoner fra følgende virksomheter på åpen dag:

Byggesak: Byggeregler, søknadsplikt, fritak, byggesak overdisk, elektronisk byggesøknad, hvordan søke m.m.
Seksjonering: Hvordan opprette sameie, oppheve sameie, reseksjonering m.m.
Oppmåling: Eiendom, grenser, oppmåling, sammenføyningadresse m.m.
Deling: Fradeling av eiendom, punktfeste m.m.
Plan (ASU): Planformål, gjeldende planer (reguleringsplan /kommuneplan), mindre endring; nye planer; hvordan søke felles plan og byggesak m.m.

åpen-dag

Skjema