A A A

Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Hesteskoen

Bilde_til_hjemmeside

Kommunestyret har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Hesteskoen. jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er etablering av gode regler og rutiner for varelevering i gågate, Byhagen , Amfi Alta og samordning av dette med parkering av private biler og kanalisering av myke trafikanter i området. Reguleringsplanen tar særskilt hensyn til myke trafikanter. 

Sakens dokumenter kan leses her:

1. Protokollutdrag Sluttbehandling - Detaljregulering for Hesteskoen

2. Saksfremlegg - Sluttbehandling

3. plankart

4. bestemmelser

5. illustrasjon kjoremonster_skilting

6. høringsnotat

 

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøring. 

Klager fremsettes skriftlig til Alta kommune ved Avd. for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no

 

Skjema