A A A

Varsel om nedetid for eiendomsregister og grunnbok

huskjøp

Ved årsskiftet 2019-2020 er 311 kommuner involvert i endringer som følger av kommune- og regionreformen, og Alta kommune er en av dem.

Alta blir del av Troms og Finnmark fylke, og skal få nytt kommunenummer. De aller fleste av landets kommuner skal få nytt kommunenummer, og dette betyr ca. 100 millioner endringer i matrikkelen.
Les mer om kommunereformen på Norkarts hjemmeside
Mer informasjon finnes også på Kartverkets hjemmeside.

Vil kommunereformen påvirke meg som innbygger i Alta?

Pga. de mange endringene som skal utføres i matrikkelen, stenger Kartverket matrikkelsystemet og grunnboken midlertidig fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020.

Dette vil ha konsekvenser for deg som innbygger dersom du:

  • eier en eiendom, og vurderer å søke om fradeling eller sammenslåing
  • skal selge hele eller deler av eiendommen din
  • søker om klarlegging av grenser
  • skal seksjonere en eiendom
  • tinglyse rettigheter i eiendom

Konsekvensene av at matrikkelen (eiendomsregisteret for bygg, bolig, eiendom og adresser) stenges er:

  • ingen registrering i eiendomsregisteret i nedetiden (dette betyr bl.a. at nye adresser, seksjoneringer, fradeling, arealoverføring o.l. ikke kan utføres)
  • dokumenter kan ikke sendes til tinglysning (dvs. at hjemmelsovergang ved kjøp og salg av eiendom må vente)
  • konsesjon kan ikke føres i eiendomsregisteret. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

 Konsekvenser for bestilling av produkter fra kommunens selvbetjeningsløsninger for kjøp av eiendomsinformasjon, kart, naboliste, situasjonskart, m.m:

Behandlingstiden for bestilte produkter fra kommunens selvbetjeningsportaler utvides.
Dette gjelder produkter som bestilles herfra: https://www.alta.kommune.no/kjoep-av-eiendomsinformasjon-og-kart.482125.no.html

I dag er behandlingstiden 5 virkedager, men mellom 02.01.2020 og 21.01.2020 vil leveringstiden tilsvare antall virkedager mellom 02.01.2020 og 20.01.2020.

Hvis dere har bestillinger som kan gjøres før jul anbefaler vi at dere gjør det.

 

Faktura for kommunale avgifter og vannmåleravlesning

Fakturaen på 1 termin (jan-mars) 2020 kan bli noe forsinket. Forfall er normalt ca. 20. mars, men kan bli utsatt til april.

Skjema