A A A

Her er politikernes budsjettforslag

Politisk ledelse

Formannskapet har behandlet budsjettforslagene, men det er kommunestyret som har siste ord. Frem til 13.desember kan du sende inn din mening.

Formannskapet var samlet torsdag 28. november og i dette møtet ble de politiske budsjettforslagene lagt frem. Posisjonen, Arbeiderpartiet, SV og Sp, har lagt frem et fellesforslag. Mens Høyre, FrP og Venstre har levert hvert sitt forslag.

Formannskapets flertall, altså posisjonen, stemte frem eget forslag som innstilling til kommunestyret 17. desember, som skal vedta endelig budsjett.

Alle partiene har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett, og deretter gjort sine prioriteringer.

Forslag til budsjett

Her kan du lese gjennom alle forslagene. Til slutt ligger tilgang til møteprotokollen fra Formannskapet.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet PDF document ODT document  

Venstre PDF document ODT document

Høyre

Fremskrittspartiet PDF document ODT document

Protokoll fra Formannskapets behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan

6. november la rådmann Bjørn Atle Hansen frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan med handlingsdel for 2020-2023. Trykk på bildet for tilgang på forslaget.

. Framsikt.jpg

Hvis du lurer på hvilket budsjett som gjelder akkurat nå, så kan du lese deg opp på det også. Gjeldende budsjett og økonomiplan ble vedtatt 18. desember 2018 av kommunestyret. 

Kom med dine innspill

Frem til behandlingen i kommunestyret kan alle sende inn sine innspill til forslagene. Det gjør du ved å sende mail til monika.olsen@alta.kommune.no

Høringsfrist 13. desember 2019.

Skjema