A A A

Syv nye el-varebiler klare til bruk

Eivind Mathisen og Svanhild Bjørnå foran el-varebilene

Innen 2030 har Alta kommune forpliktet seg til å bytte ut bilparken. Da skal den bestå av 160 tjenestebiler med nullutslippsteknologi.

Nå har kommunen 16 el-tjenestebiler i drift og hjemmetjenesten bruker 13 av dem. Virksomhetsleder for hjemmetjensten, Siw Anita Sletten, sier bilene er gode å kjøre med. Og de har sett store forbedringer fra de første bilene de fikk for nesten fem år siden.

– De har blitt både bedre og finere. På sommeren fungerer alt optimalt, men når det er kaldt kan vi oppleve problemer med rekkevidde. Derfor lader vi ved hver anledning, både over natten, når vi har lunsj og på kveldstid.

Eivind Mathisen viser hvordan bilen fungerer
Eivind Mathisen viser Heidi Ålien fra hjemmetjenesten sone øst hvordan bilen fungerer.

Går bort fra leasing

Kommunen har cirka 160 kjøretøy og ifølge kommunedelplanen som omhandler klima har man forpliktet seg til at alle tjenestebiler skal være av nullutslippsteknologi innen 2030. Frem til i 2018 var 90 av disse bilene leaset, men da ble det besluttet at kommunen skal eie selv. Leasingen fases ut, og  i 2019 ble deet kjøpt inn cirka 40 biler , i 2020 er det planlagt kjøpt inn 30 biler, 2021 cirka 15 biler og i 2022 fem biler. 

For å nå målet man har satt seg i 2030 er det søkt om tilskudd fra Miljødirektoratet. 

 

Tre el-varebiler
Totalt får Alta kommune levert syv el-varebiler i november og desember. Utskifting av leasingbiler til el-biler er godt i gang. Fra før har kommunen ni el-varebiler i drift.

Grønt skifte

Alta kommune søkte om 1.120 000 kroner til å bytte ut bilparken med 16 nye el-varebiler og tilhørende ladepunkter ved kommunale bygg. Den søknaden er innvilget. Miljødirektoratet har gitt 800.000 kroner til anskaffelse av 16 elektriske varebiler og 320.000 kroner til etablering av 16 ladepunkter.

Miljødirektoratet mottok 574 søknader med et samlet søknadsbeløp på 577 millioner kroner. For 2019 var det satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen som har navnet «Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunen».

Fornøyde brukere

Alta Motorsenter AS leverte ut de siste syv bilene som er anskaffet. Seks lokale forhandlere har rammeavtale på leveransen av bil til kommunen. Når kommunen trenger biler blir det utlyst en minikonkurranse, der en av de seks vinner anbudet og får levere.

Bilansvarlig i Alta kommune Runar Terje Foslund sier tilbakemeldingene fra de som bruker el-varebilenehar vært og er positive.

Skjema