A A A

Roy og Jan Are i spissen for plansamarbeid i Vest-Finnmark

Her er primus motor i Alta kommune, Roy Knutsen (i midten) og Jan Are Mienna, sammen med Pål Norvoll i Kautokeino kommune.

Vinteren 2019 tok geodata-seksjonen i Alta kommune på seg ansvaret med å forhandle frem en avtale med andre kommuner om betjening av planregistre. Målet er å gjøre areal- og kommuneplaner mer tilgjengelig for innbyggerne.

Prosjektet ble satt i gang i 2016, med mål om at kommunenes arealplaner og kommuneplaner skulle bli tilgjengelig i digital form for å gjøre det tilgjengelig for innbyggerne. I starten var alle 10 kommunene i Vest-Finnmark med på prosjektet og leverte inn nærmere 200 arealplaner for scanning. De ble så vektorisert og levert tilbake til kommunen i digital form i 2018.

Alta i front

Vinteren 2019 tok geodata-seksjonen hos Tekniske tjenester i Alta kommune på seg ansvaret med å fremforhandle avtaler med andre kommuner om forvaltning av planregistrene. Kommunen Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Kautokeino inngikk etter hvert en avtale med Alta kommune.

Resultatet er at Alta kommune har påtatt seg ansvaret med det tekniske arbeidet og forvaltningen av de andre fem kommunene sine planregistre.
I tillegg har disse kommunene valgt å geosynkronisere plandataene sine. Dette betyr at disse dataene til enhver tid er like oppdatert i samfunnet og hos alle Norge digitalt parter, samtidig som at de er internt tilgjengelig i kommunal saksbehandling.

Feiret med kake

Det er Kartverket som har ledet prosjektet og da partene var samlet under Geovekst-konferansen i oktober i år, ble det feiret på skikkelig vis med marsipankake og en kort markering. Kartverket skriver på sin hjemmeside at de er svært fornøyd med dette plan-samarbeidet og berømmer kommunene for positivt samarbeid. 

Prosjektet har fått finansiell støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finnmarkseiendommen.

Skjema