A A A

Lineveien stengt for gjennomkjøring til fredag 17. januar

gravemaskin

Alta kommune holder på med rehabilitering av vannledning langs Amtmannsnesveien. På grunn av anleggsarbeide vil Lineveien være stengt for gjennomkjøring frem til fredag 17. januar kl. 16:00. Skiltet omkjøring til Lineveien, Linehøyden og Linekroken via Ankerveien. Se vedlagt kartutsnitt.

Lineveien

Virksomhet Kommunalteknikk

Skjema