A A A

Alta - et godt sted å bo

Alta_kommune_kommunedelplan_for_boligpol

Kommunedelplan for boligpolitikk 2019-2031

Den boligpolitiske kommunedelplanen for Alta kommune ble vedtatt i kommunestyret 18.06.2019, og er et viktig steg på veien mot målene som er satt i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Å bo godt og trygt er en viktig forutsetning for å kunne ta utdanning, delta i arbeidslivet, danne familie og ta vare på helsen vår. Boligen er også en viktig ramme for det sosiale livet, og er med på å gi tilknytning til et nærmiljø og lokalsamfunnet.

Plandokumentene

Kommunedelplanen består av to deler: en beskrivende del med mål og strategier for kommunens boligpolitikk, og en handlingsdel med tiltak for å oppnå de ulike målene. Handlingsdelen skal følge økonomiplanen og revideres årlig.

Kommunedelplan for boligpolitikk - Plandokument
Kommunedelplan for boligpolitikk - handlingsprogram 2019-2022

 

Dokumenter fra politisk behandling:

Saksutredning til sluttbehandling
Statistikkvedlegg
Protokoll fra kommunestyrets behandling
Melding om politisk vedtak

 

Skjema