A A A

Formannskapets innstilling i budsjettsaken på høring

Budsjettforslag

Oppdatert 30.11.2018 - Formannskapets innstilling i budsjettsaken på høring

Formannskapet legger sin innstilling til budsjett og økonomiplan ut på høring. Alle som ønsker kan gi innspill på e-post til: monika.olsen@alta.kommune.no. 

Høringsfristen er 12. desember 2018.

 

Formannskapets innstilling med partienes budsjettforslag kan leses her:  saksprotokoll budsjett og økonomiplan

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Rådmannen legger frem sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for Formannskapet onsdag 7. november 2018


Gjeldende Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2018-2021

Alta kommunestyre vedtok Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2018-2021 i sitt møte 19. desember 2017


Budsjettprosess frem til vedtak

Tidligere budsjetter og økonomiplaner

Skjema