A A A

Hvem kan motta tilbud om hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg:

  • Som ønsker å mestre egen hverdag og bo hjemme lengst mulig
  • Som bor hjemme, og sliter med å mestre f.eks. personlig stell, matlaging, andre gjøremål/aktiviteter eller har balanseutfordringer
  • Som er motivert eller trenger hjelp til å bli motivert til å klare seg selv i størst mulig grad

Hverdagsrehabilitering skjer sammen med deg i ditt eget hjem. Vi hjelper deg til å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen.

For at du skal klare dette jobber vi sammen med deg over en avtalt tidsperiode. Framgangen evaluerer vi sammen underveis.

Vi forventer at du er villig til å jobbe aktivt for å nå dine mål.

Skjema