A A A

Nordnorsk Klimanettverk

klimanettverk

Alta kommune som har tatt initiativet til å starte et klimanettverk i Nord-Norge

 Alta har sammen med Rana, Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø og Nordland fylkeskommune etablert Klimanettverket Nord-Norge.

Målet med nettverket er å få løftet klimaarbeidet og få delt de erfaringer som allerede foreligger i de respektive kommunene.
Alta kommune har sendt inn søknad om, og fått innvilget, nettverksmidler fra klimasatsordningen på vegne av nettvreket.

«Ideen med klimanettverket er at kommunene via gjensidig inspirasjon, utveksling av ideer og erfaringer fra klimaarbeidet, vil få et grunnlag for å gjøre det enklere å gjennomføre energibesparelser og redusere klimagasser.»

Skjema