A A A

Hvordan kan en få avlastningsopphold?

Dersom du mottar hjemmesykepleie kan du ta kontakt med hjemmesykepleien på din sone.

I utgangspunktet må det søkes skriftlig (ikke pr. mail)

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema