A A A

Jeg bor i et boligfelt og naboen krever at treet på min tomt må fjernes fordi det skygger for sola, eller mister utsikten. Har han rett i å kreve det?

Dette er privatrettslige saker som ofte kan føre til dårlig naboskap og uvennskap.

Nabolovens §3 er tydelig, men samtidig vag når det gjelder «ikkje nemnande om å gjera for grunneigaren» og  «serleg ulempe».

I verste fall blir uvennskapet en utgift som kun advokater tjener på. Et tips er å beholde naboskapet og bli enighet på noe vis.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema