A A A

Meldepliktige virksomheter

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen.  

Disse har meldeplikt:
 
Asylmottak
Hospitser
Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
Undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere 
Badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
Frisør- og hudpleievirksomheter (frisør, hudpleie, solarium)
Skadedyrbekjempelse

For krav om hva som skal meldes, vises det til de ulike forskrifter:

Forskrift om miljørettet helsevern
 
Meldeskjema - se "skjema" under tema miljørettet helsevern
 

Skjema