A A A

Er det nok at jeg går bare til kontroll hos diabetesteamet?

Hovedansvaret for behandlingen vil alltid ligge hos fastlegen, så du må i tillegg ha kontroller hos fastlegen.

Vi er et tilbud i tillegg til fastlegen for pasienter med diabetes.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema