A A A

Hva kan demensteamet hjelpe med?

  • Kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelsestap
  • Bistå legene i utredning av demenssykdom
  • Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd
  • Gi informasjon om hva demens er
  • Være til støtte for pårørende som bare trenger noen å snakke med

Dokumenter

Skjema